Услуги

cloud1
Облачни услуги

Гъвкави и лесно скалируеми виртуални ИТ ресурси за ERP системи, бизнес приложения и софтуер

server1
Наети сървъри

Хардуер като услуга - сървъри, сториджи, мрежови устройства по спецификации на клиента

kol1
Колокация

Услугите по колокация на Датикум, предоставят високонадеждна среда за вашата ИТ инфраструктура.

Облачни услуги

Облачни сървъри с NVMe Storage

Изключително висока скорост и производителност. Сигурни, надежни, гъвкави

Професионални услуги

Изграждане на индивидуално облачно решение

QLOUD

Облачната платформа на Датикум е сертифицирана по следните стандарти:

ISO/IEC 27018:2019

за сигурност на личната информация в облачна среда!

Как клиентите оценяват нашата работа

Вашето мнение е важно за нас!