Защо компаниите имат нужда от план за ИТ възстановяване след бедствие? Планът за ИТ възстановяване след бедствие или ПВБ е критичен компонент от цялостната стратегия за непрекъснатост на дейността на всяка организация. Целта му е да гарантира, че основните технологични системи и данни могат да бъдат бързо и ефективно възстановени в случай на инцидент, като […]