Зелените политики на Датикум за устойчиво развитие на бизнеса Как един дейта център може да стане еталон за въвеждане ESG политики? До скоро абревиатурата ESG (екология, социална отговорност и добро управление) беше малко позната, и предимно прерогатив на богатите нации. От няколко години нещата се промениха. Днес, тази съвременна концепция е сред водещите тенденции и […]

Пропускат ли банките бизнес възможностите, предоставяни от облачните технологии? Облачните технологии са ново измерение, което открива пред банките вълнуващи възможности. Дали не е настъпил моментът за промяна? Финансовата индустрия пропуска много възможности, ако лидерите продължават да се колебаят време ли е да се обърнат към облачните технологии и да заложат в своите стратегии технологична модернизация. […]