Анкета

Уважаеми Клиенти, В Датикум полагаме големи грижи, за да разберем Вашите потребности и още по-големи усилия, за да ги изпълним така, както Вие очаквате. Молим Ви да отделите няколко минути и да попълните този въпросник. Това ще ни помогне да разберем доколко успяваме да удовлетворим Вашите изисквания и какво следва да направим, за да Ви служим по-добре. В таблицата по-долу дайте Вашето обективно мнение и оценка на поставените въпроси.