Блог

Инсайти

Зелените политики на Датикум за устойчиво развитие на бизнеса

Зелените политики на Датикум за устойчиво развитие на бизнеса Как един дейта център може да стане еталон за въвеждане ESG политики? До скоро абревиатурата ESG (екология, социална отговорност и добро управление) беше малко позната, и предимно прерогатив на богатите нации. От няколко години нещата се

Прочети повече »
Инсайти

Пропускат ли банките бизнес възможностите, предоставяни от облачните технологии?

Пропускат ли банките бизнес възможностите, предоставяни от облачните технологии? Облачните технологии са ново измерение, което открива пред банките вълнуващи възможности. Дали не е настъпил моментът за промяна? Финансовата индустрия пропуска много възможности, ако лидерите продължават да се колебаят време ли е да се обърнат към

Прочети повече »
Инсайти

Как да управлявате нарастващите разходи за хардуерни ресурси?

Как да управлявате нарастващите разходи за хардуерни ресурси? Съществува ли дилема за мениджърите при оптимизирането на ИТ бюджета на компанията? Във времена на икономическа несигурност, всяко предприятие трябва да анализира разходите за своята технологична модернизация и цифровизация. Управлението на нарастващите разходи за хардуерно оборудване включва

Прочети повече »
Disaster recovery, възстановяване след бедствие
Инсайти

Защо компаниите имат нужда от план за ИТ възстановяване след бедствие?

Защо компаниите имат нужда от план за ИТ възстановяване след бедствие? Планът за ИТ възстановяване след бедствие или ПВБ е критичен компонент от цялостната стратегия за непрекъснатост на дейността на всяка организация. Целта му е да гарантира, че основните технологични системи и данни могат да

Прочети повече »
Инсайти

Ускорете бизнеса си с ефективните и ценово достъпни облачни услуги на Датикум

Ускорете бизнеса си с ефективните и ценово достъпни облачни услуги на Датикум Възстановяване на икономиката през 2022 показа, че огромен брой организации търсят нови подходи как да се възползват максимално от ускоряващите се възможности за растеж, предлагани от облачните технологии и платформи. Основните предимства, които

Прочети повече »
Истории на успеха

Облачните услуги предначертават развлекателната и игралната индустрии

Облачни услуги daticum, облачните услуги, колокация на сървъри, cloud услуги, Облачни услуги daticum Облачните услуги предначертават развлекателната и игралната индустрии Резюме Пандемията COVID-19 принуди много хора да останат вкъщи и да се обърнат към дигиталните пътища за забавление. Глобалният пазар на дигитални медии непрекъснато расте,

Прочети повече »