За компанията

 

Датикум АД е акционерно дружество, създадено през 2008 г. с цел да отговори на нарастващото търсене на дейта центрове от международен клас. За разлика от  традиционните центрове за съхранение на данни, Датикум предоставя пълната гама управляеми услуги – облачни сървъри, отдаване под наем на хардуерни сървъри и оборудване, колокация, изграждане и поддържане на частни облачни системи, системна интеграция и поддръжка, доставка на хардуер и софтуерни лицензи и други. Използвайки услугите на Датикум АД, нашите клиенти намаляват драстично разходите си за изграждане и поддържане на ИТ инфраструктура и оборудване.

Още при създаването си дейта център Датикум бе одобрен от БНБ за съхранение и разположение на банкова информация и системи, одобрен и от Комисия по Регулация на Съобщенията (КРС) за съхранение и разположение на информация и системи издаващи универсални електронни подписи, цифрови сертификати и работа с лични данни.

МИСИЯ

Нашата мисия е да бъдем лоялен и предпочитан партньор за нашите клиенти, да подпомагаме техния бизнес, посредством предоставяне на висококачествени и надеждни услуги, както и да им помагаме да постигат целите си чрез нашия опит и знания, които сме натрупали през годините.

Ние вярваме, че заедно можем да постигнем повече. Затова работим в тясно сътрудничество с нашите клиенти, партньори и доставчици, за да предоставим възможно най-добрите услуги за ИТ инфраструктура.

ВИЗИЯ

В Датикум АД вярваме, че удовлетвореността на нашите клиенти е най-важния индикатор за нашия успех. Затова в дългосрочен план ние искаме да осъществим успешно и устойчиво фирмено развитие, основавайки се на непрекъснатото усъвършенстване и модернизиране на нашите услуги, фокусиране върху иновациите, добрите бизнес практики и коректно отношение към клиенти и доставчици.

СЕРТИФИКАТИ

Датикум е сертифициран по ISO 9001 и ISO 27001 стандарти, а в допълнение облачната платформа на Датикум е сертифицирана по ISO 27018 стандарта за сигурност на информацията за облачни услуги.

Политика за защита на личните данни