Инфраструктура

Захранване

 • Два трансформатора (по 840 kVA)
 • Захранване от двe независими трасета от две независими подстанции
 • Две независими UPS системи по 360 kVA (S+S)
 • Дизелов генератор
 • Всеки сървърен шкаф се захранва от две независими UPS системи

 

Климатизация и пароовлажняване

 • N+1 охладителна система
 • N+1 пароовлажняване
 • N+1 нагнетателна система
 • Строг контрол на температурата и влажността
 • “Зелени” екологични технологии за охлаждане
 • Система за локализиране на течове
 • Дренажна система при наводнение

 

Свързаност

 • Двойно резервирана мрежова свързаност
 • Множество независими интернет доставчици

 

Пожарогасителна система

 • Пожароизвестителна система
 • Евакуационна система
 • Гасене с газ FM200
 • Стоп газ бутони

 

Сигурност

 • Блиндирани пожароустойчиви врати
 • Денонощна въоръжена охрана
 • Контрол на достъпа на посетители
 • Картов достъп до помещенията
 • Денонощно видео наблюдение

 

Мониторинг, контрол и поддръжка

 • Автоматизирана система за управление на захранващите мощности
 • Автоматизиран система за прецизен контрол на микроклимата в залата
 • Автоматизиран система за наблюдение на услугите
 • 24x7x365 инженерна поддръжка