Облачни услуги

В днешния свят натискът над организациите да повишават резултатите си, а успоредно с това да намаляват разходите е по-голям от всякога. Това се отнася в голяма степен и за ИТ отделите на компаниите. В търсене на нови решения на този проблем ИТ индустрията се обръща все повече към облачните услуги.

В самата основа на облачните услуги е концепцията за Инфраструктура като услуга IaaS). Дейта център в облачна среда, който позволява на компаниите да пуснат в експлоатация своите приложения бързо и с по-малко поддръжка, осигурявайки гъвкаво и лесно конфигуриране на ИТ ресурси (като сървъри, съхранение на данни и мрежови ресурси) за да посрещнат постоянно променящите се бизнес нужди. IaaS платформата на Датикум предоставя възможност за извличане на максимума от ИТ ресурсите, посредством интелигентна облачна инфраструктура, осигурявайки високонадеждна, стабилна и сигурна ИТ среда.

Ние предлагаме облачни сървъри, частни виртуални облачни решения (Virtual Private Clouds), както и специализирани услуги по изграждане на частни облачни решения (Private Clouds и Hybrid Clouds)и десктоп виртуализационни решения (VDI).

Датикум е оторизиран и може да предлага като услуга на месечна база пълната гама от продукти на Майкрософт. Свържете се с нас за да научите повече на sales@daticum.com или на номер 0700 11 303

Облачната платформа на Датикум е сертифицирана по ISO/IEC 27018:2014 стандарт за сигурност на личната информация в облачна среда!

Основни характеристики:

  • Напълно резервирана хардуерна платформа – високонадеждна, с автоматично изключване на дефектирали компоненти, без единични точки на отказ за да се осигури максимална наличността на данните;
  • Резервирана мрежа – двойно подсигурена оптична връзка до множество доставчици, с цел осигуряване на постоянна свързаност;
  • Висока наличност – 99,995 % SLA;
  • Гъвкавост – ресурсите могат да се преконфигурират бързо и лесно в съответствие с нуждите на бизнеса;
  • Ценово ефективни – намаляват се бизнес разходите като се заплаща само това, което се ползва на месечна база.

vipCloud

Daticum C2 е „облачното“ решение на Датикум, приспособено за нуждите на вашия бизнес. Чрез тази услуга ние ви осигуряваме собствен виртуален дейта център със изчислителни, мрежови и сторидж ресурси. Така вие може да използвате лесно и бързо нужните ви ИТ средства, базирани на най-съвременните технологии, но без да инвестирате в тяхното изграждане и поддържане …

Read more

Cloud Servers

Базирайки се на водещите световни технологии за виртуализация и собствен високо технологичен дейта център, ние предоставяме интелигентно решение, адресиращо вашите бизнес нужди. Облачните сървъри позволяват да се концентрирате върху развитието на бизнеса си, вместо да харчите пари за скъпо хардуерно оборудване, което ще бъде остаряло още утре, както и в поддръжката и експлоатацията на ИТ инфраструктура.

Read more

Custom Cloud Solutions

Датикум се отличава от традиционния дейта център като предоставя и допълнителни професионални облачни услуги. Нашата мисия е да помогнем да нашите клиенти да извлекат максимума от ИТ инфраструктурата по най-лесния и ефикасен начин. По този начин ги подпомагаме да взимат продиктувани от бизнеса си решения, без да се съобразяват с технически ограничения.

Read more