Flash & SSD облачни сървъри

Облачните услуги, които Датикум традиционно предлага на пазара от 2011 г., се наложиха като едно съвременно, изключително надеждно и търсено решение. Oблачните сървъри на Датикум осигуряват пълната производителност и продуктивност на физическите сървъри, в същото време предоставят ненадмината комбинация от гъвкавост, надеждност, простота на ползване и управление, като по този начин клиентът получава възможност да контролира разходите си за ИТ в зависимост от нуждите и приоритетите които стоят пред него, премахвайки необходимостта от големите капиталови разходи по изграждане и поддръжка на собствен център за обработка на данни. Предвид множеството си преимущества, облачните услуги се разглеждат като най-подходящата технология за много проекти, което ясно личи от разрастването на пазара и конкурентната среда.

Много от потребителите на клауд услуги се изправят пред въпроса как да направят облачните си сървъри максимално ефективни, а една от най-резултатните промени в тази насока е оптимизация на сториджа. Екипът на Датикум, мотивиран от желанието да съдейства в справянето с предизвикателствата, пред които се изправя бизнесът на нашите клиенти и за да реагира адекватно на нуждите им, инвестира в закупуването и внедряването на Flash System & SSD Storage в облачната ни инфраструктура, като така успяхме да модернизираме и оптимизираме нашите услуги.

Посредством изключително високата производителност, свързана с възможността за изпълнение на голям обем IOPS, високата скорост на трансфер на данни, ускореното компилиране на файлове, както и ускорено зареждане на клиентските системи, SSD се оказва най-подходящата технология за критични бизнес системи и приложения, които се нуждаят от бърза обработка на множество дискови операции и ниска латентност, интензивна работа със сървъри за бази данни, индексиране, обработка на логове и големи файлове, поддръжка на портали с високо потребление, както и на системи за управление на бизнеса от клас ERP (Enterprise Resource Planning). За много големи натоварвания, за които дори SSD не е достатъчно, нашия клиенти могат да изберат Flash System сторидж технологията за своите облачни сървъри.

Изберете от нашите предварително дефинирани предложения:

Basic
€30 / mo

3 066 MHz

1 GB RAM

10 GB SSD Storage

1 IP address

100 Mbps shared bandwidth

Full root access

Контакти

Budget Plus
€35 / mo

3 066 MHz

1 GB RAM

20 GB SSD Storage

1 IP address

100 Mbps shared bandwidth

Full root access

Контакти

Enhanced
€50 / mo

3 066 MHz

2 GB RAM

30 GB SSD Storage

1 IP address

100 Mbps shared bandwidth

Full root access

Контакти

Enhanced Plus
€70 / mo

3 066 MHz

4 GB RAM

30 GB SSD Storage

1 IP address

100 Mbps shared bandwidth

Full root access

Контакти

Performance
€95 / mo

6 132 MHz

4 GB RAM

50 GB SSD Storage

1 IP address

100 Mbps shared bandwidth

Full root access

Контакти

Performance Plus
€150 / mo

6 132 MHz

8 GB RAM

80 GB SSD Storage

1 IP address

100 Mbps shared bandwidth

Full root access

Контакти

Enterprise
€295 / mo

12 264 MHz

16 GB RAM

150 GB SSD Storage

1 IP address

100 Mbps shared bandwidth

Full root access

Контакти

Enterprise Plus
€450 / mo

12 264 MHz

24 GB RAM

300 GB SSD Storage

1 IP address

100 Mbps shared bandwidth

Full root access

Контакти