Колокация

Услугите по колокация на Датикум, предоставят сигурна и високонадеждна среда за вашата ИТ инфраструктура. Нашите клиенти могат да изберат да съхраняват оборудването си в споделен шкаф или да запазят собствен сървърен шкаф.

Колокирайки при Датикум, клиентите ни намаляват своите разходите, свързани с експлоатацията на критичните бизнес приложения и системи като премахват нуждата от инвестиция за изграждане и поддържане на собствен дейта център. Клиентът се освобождава и от неизбежните разходи по назначаване на допълнителен технически персонал, охрана, изграждане на специализирано помещение с прецизна климатизация, електрозахранване, поддръжка на съоръженията и други.

Какви са предимствата:

  • Сигурност и надеждност за вашата ИТ инфраструктура
  • Цялостен пакет за колокация от 1U до цели сървърни шкафове
  • Свързаност от доставчик по избор
  • 24/7/365 мониторинг и поддръжка
  • Висококвалифициран технически персонал
  • Услуги по поддръжка и ‘’remote hands and eyes” при необходимост
  • Инфраструктура, отговаряща на международните стандарти

Свържете се с нас за нашите специални оферти за половин и цял сървърен шкаф: sales@daticum.com

Basic 1 Unit
€49 / mo
1 Unit
1 x 100 Mbps link
1 Power Socket
0.8 Ampers electricity
99.97% SLA
Order
Enhanced 1 Unit
€53 / mo
1 Unit
1 x 100 Mbps link
2 Power Sockets
0.8 Ampers electricity
99.995% SLA
Order
Basic 2 Units
€69 / mo
2 Units
1 x 100 Mbps link
1 Power Socket
1.0 Amper electricity
99.97% SLA
Order
Enhanced 2 Units
€73 / mo
2 Units
1 x 100 Mbps link
2 Power Socket
1.0 Amper electricity
99.995% SLA
Order

Цените са без начислен 20% ДДС, където е необходимо!