„Облачното“ решение на Датикум, приспособено за нуждите на вашия бизнес.

Датикум платформа

Иновативна облачна платформа Daticum за виртуални центрове за данни

Сървъри

Облачна платформа Датикум

Облачната платформа Daticum използва усъвършенствани софтуерни продукти, системи и приложения в облачна среда. Тя е базирана на водещата в света технология за виртуализация на VMWare. Потребителите имат на разположение собствен виртуален дейта център с изчислителни, мрежови и сторидж ресурси, и свободата за самостоятелно конфигуриране и управление на своите сървъри. Платформата работи върху последно поколение NVMe сторидж система за максимална бързина на операциите при работата на виртуалните машини!

датикум1

Платформата като услуга дава на клиентите достъп до три основни елемента – способност да организират контейнери с отворен код и директно да управляват клъстери на Kubernetes, технологии за контейнеризация (докер контейнери/хостове) и инфраструктура като код (IaC). В допълнение, бизнесът получава достъп до надеждни и сигурни функционалности като IaaS, PaaS, BaaS, DRaaS и други.

Клиентите могат да създават свои приложения и решения, могат да управляват и добавят нови услуги чрез портал за самоуправление. Платформата също така предлага анализи за повишаване на ефективността на ИТ процесите като контрол на достъпа, автоматизация, дефиниране и управление на различни задачи, работни потоци, отчитане и анализ.

Лесен и интуитивен достъп на бизнес потребителите до много допълнителни софтуерни приложения и услуги. Осигуряваме поддръжка 24/7 от сертифицирани инженерни екипи.

Освен индивидуално параметризирани решения, предлагаме три конфигурации на най-масово търсените сторидж услуги:

  • Basic NVMe – NVMe сторидж лимитиран до 5000 IOPS
  • Standard NVMe- NVMe сторидж limitiran do 25000 IOPS
  • Enterprise/Performance NVMe- NVMe сторидж без ограничение на IOPS

Основни характеристики

  • НАПЪЛНО РЕЗЕРВИРАНА ХАРДУЕРНА ПЛАТФОРМА – високонадеждна, с автоматично изключване на дефектирали компоненти, без единични точки на отказ за да се осигури максимална наличността на данните;
  • РЕЗЕРВИРАНА МРЕЖА – двойно подсигурена оптична връзка до множество доставчици, с цел осигуряване на постоянна свързаност;
  • ВИСОКА НАЛИЧНОСТ – 99,995 % SLA;
  • ГЪВКАВОСТ – ресурсите могат да се преконфигурират бързо и лесно в съответствие с нуждите на бизнеса;
  • ЦЕНОВО ЕФЕКТИВНИ – намаляват се бизнес разходите като се заплаща само това, което се ползва на месечна база.

Свържете се с екипа ни на

sales@daticum.com