Flash & SSD облачни сървъри

Облачните услуги, които Датикум традиционно предлага на пазара от 2011 г., се наложиха като едно съвременно, изключително надеждно и търсено решение.

SSD

Oблачните сървъри на Датикум осигуряват пълната производителност и продуктивност на физическите сървъри, в същото време предоставят ненадмината комбинация от гъвкавост, надеждност, простота на ползване и управление, като по този начин клиентът получава възможност да контролира разходите си за ИТ в зависимост от нуждите и приоритетите които стоят пред него, премахвайки необходимостта от големите капиталови разходи по изграждане и поддръжка на собствен център за обработка на данни. Предвид множеството си преимущества, облачните услуги се разглеждат като най-подходящата технология за много проекти, което ясно личи от разрастването на пазара и конкурентната среда.

Много от потребителите на клауд услуги се изправят пред въпроса как да направят облачните си сървъри максимално ефективни

една от най-резултатните промени в тази насока е оптимизация на сториджа.

Екипът на Датикум, мотивиран от желанието да съдейства в справянето с предизвикателствата, пред които се изправя бизнесът на нашите клиенти и за да реагира адекватно на нуждите им, инвестира в закупуването и внедряването на Flash System & SSD Storage в облачната ни инфраструктура, като така успяхме да модернизираме и оптимизираме нашите услуги.

Посредством изключително високата производителност, свързана с възможността за изпълнение на голям обем IOPS, високата скорост на трансфер на данни, ускореното компилиране на файлове, както и ускорено зареждане на клиентските системи, SSD се оказва най-подходящата технология за критични бизнес системи и приложения, които се нуждаят от бърза обработка на множество дискови операции и ниска латентност, интензивна работа със сървъри за бази данни, индексиране, обработка на логове и големи файлове, поддръжка на портали с високо потребление, както и на системи за управление на бизнеса от клас ERP (Enterprise Resource Planning). За много големи натоварвания, за които дори SSD не е достатъчно, нашия клиенти могат да изберат Flash System сторидж технологията за своите облачни сървъри.

SUPPORT.DATICUM.COM