Колокация

Услугите по колокация на Датикум, предоставят сигурна и високонадеждна среда за вашата ИТ инфраструктура. Нашите клиенти могат да изберат да съхраняват оборудването си в споделен шкаф или да запазят собствен сървърен шкаф.

колокация

Колокирайки при Датикум, клиентите ни намаляват своите разходи,

свързани с експлоатацията на критичните бизнес приложения и системи, като премахват нуждата от инвестиция за изграждане и поддържане на собствен дейта център. Клиентът се освобождава и от неизбежните разходи по назначаване на допълнителен технически персонал, охрана, изграждане на специализирано помещение с прецизна климатизация, електрозахранване, поддръжка на съоръженията и други.

Какви са предимствата?
  • Сигурност и надеждност за вашата ИТ инфраструктура
  • Цялостен пакет за колокация от 1U до цели сървърни шкафове
  • Свързаност от доставчик по избор
  • 24/7/365 мониторинг и поддръжка
  • Висококвалифициран технически персонал
  • Услуги по поддръжка и ‘’remote hands and eyes” при необходимост
  • Инфраструктура, отговаряща на международните стандарти

Свържете се с нас за нашите

специални оферти за половин и цял сървърен шкаф

Вземете Вашата специална оферта, като ни пишете на имейл: sales@daticum.com

Колокация

Колокация

1142
114214242
Checkboxes
1001001000
100100100010010001000
Mbit/s
1001001000
100100100010050001000
100 - 5000 kw
1164
116416464
IP Info
IPv6