Облачни сървъри с NVMe и SSD Storage

Базирайки се на водещите световни технологии за виртуализация и собствен високо технологичен дейта център, ние предоставяме интелигентно решение, адресиращо вашите бизнес нужди. Облачните сървъри позволяват да се концентрирате върху развитието на бизнеса, вместо да правите големи разходи за скъпо хардуерно оборудване, както и в поддръжката и експлоатацията на необходимата ИТ инфраструктура.

Облачни сървъри
nvme

Облачните сървъри на Датикум се различават от други предложения на пазара с високата си производителност и надеждност. Използвайки само хардуерни машини и софтуер от водещите производители в света, ние имаме за цел да гарантираме високо качество на достъпна цена. При нас клиентите могат да разчитат на безкомпромисно качество, сигурност и наличност на своите услуги. За да подсигурим това в Датикум винаги поддържаме клъстерите в нашият „облак“ на ниво, така че да можем да гарантираме на своите клиенти във всеки един момент, че имат на разположение ресурсите, за които плащат.

С облачните сървъри на Датикум се достига до пълния размер на предоставени памет, процесори, мрежова входно/изходна пропускателна способност – това за което се заплаща в действителност. Архитектурата, осигуряваща клауд сървърите, обединява група от високопроизводителни сървъри, мрежови и storage устройства, за да осигурят висока надеждност.

Нашите облачни сървъри осигуряват пълната производителност и продуктивност на физическите сървъри, в същото време предоставят ненадмината комбинация от гъвкавост, лесна за използване и управление ИТ инфраструктура. Ние ви гарантираме ниво на наличност на услугата 99,995% (SLA).

Облачните услуги, които Датикум традиционно предлага на пазара от 2011 г., се наложиха като едно съвременно, изключително надеждно и търсено решение от големи и по-малки компании.

SSD

Oблачните сървъри на Датикум осигуряват пълната производителност и продуктивност на физическите сървъри, в същото време предоставят ненадмината комбинация от гъвкавост, надеждност, простота на ползване и управление, като по този начин клиентът получава възможност да контролира разходите си за ИТ в зависимост от нуждите и приоритетите които стоят пред него, премахвайки необходимостта от големите капиталови разходи по изграждане и поддръжка на собствен център за обработка на данни. Предвид множеството си преимущества, облачните услуги се разглеждат като най-подходящата технология за много проекти, което ясно личи от разрастването на пазара и конкурентната среда.

Много от потребителите на клауд услуги се изправят пред въпроса как да направят облачните си сървъри максимално ефективни

една от най-резултатните промени в тази насока е оптимизация на сториджа.

Екипът на Датикум, мотивиран от желанието да съдейства в справянето с предизвикателствата, пред които се изправя бизнесът на нашите клиенти и за да реагира адекватно на нуждите им, инвестира в закупуването и внедряването на NVMe Flash System & SSD Storage в облачната ни инфраструктура,

Посредством изключително високата производителност, свързана с възможността за изпълнение на голям обем IOPS, високата скорост на трансфер на данни, ускореното компилиране на файлове, както и ускорено зареждане на клиентските системи, NVMe Flash сторидж система се оказва най-подходящата технология за критични бизнес системи и приложения, които се нуждаят от бърза обработка на множество дискови операции и ниска латентност, интензивна работа със сървъри за бази данни, индексиране, обработка на логове и големи файлове, поддръжка на портали с високо потребление, както и на системи за управление на бизнеса от клас ERP (Enterprise Resource Planning).

ДАТИКУМ

е оторизиран и може да предлага като услуга на МЕСЕЧНА БАЗА пълната гама от продукти на Майкрософт. Възползвайте се от възможността да наемете и Майкрософт софтуер за Вашите облачени сървъри!

Свържете се с нас и научете повече, като ни пишете на

sales@daticum.com

QLOUD

Облачната платформа на Датикум е сертифицирана по следните стандарти:

ISO/IEC 27018:2019

за сигурност на личната информация в облачна среда!

Конфигуратор облачни сървъри

Конфигуратор облачни сървъри

2248
224824848
22512
225122512512
GB
25010000
201000021000010000
GB
Type
25010000
201000021000010000
GB
Additional Storage Type
1001001000
100100100010010001000
Mbit/s
1164
116416464
IP Info
IPv6
Backup
OS