Облачни услуги

Датикум може да предложи на своите клиенти бързо и лесно решение на всеки проблем или затруднение, свързани с обезпечаването на ИТ инфраструктурата в една организация. Нашите облачни услуги са предназначени да отговорят на постоянния натиск над компаниите да повишават резултатите, а успоредно с това да намаляват разходите си.

Облак

Доверявайки се на Датикум, всеки клиент може да разчита качествени облачни услуги базиращи се на концепцията за Инфраструктура като услуга (IaaS) . Облачната ни среда позволява на компаниите да пуснат в експлоатация своите приложения бързо и с по-малко усилия за поддръжка, осигурявайки гъвкаво и лесно конфигуриране и промяна на ИТ ресурси, за да посрещнат постоянно променящите се нужди на бизнеса. IaaS платформата на Датикум предоставя възможност на клиентите да извлекът максимална полза от използваните ИТ ресурси, посредством интелигентна облачна инфраструктура базирана на най-добрите хардуерни и софтуерни производители, осигурявайки високонадеждна, стабилна и сигурна ИТ среда.

Ние предлагаме отделни облачни сървъри, частни облачни решения (Daticum C2), както и специализирани услуги по изграждане на частни облачни решения (Private Clouds и Hybrid Clouds) и десктоп виртуализационни решения (VDI).

ДАТИКУМ

е оторизиран и може да предлага като услуга на МЕСЕЧНА БАЗА пълната гама от продукти на Майкрософт. Възползвайте се от възможността да наемете и Майкрософт софтуер за Вашите облачни сървъри.

Облачната платформа на Датикум е сертифицирана по ISO/IEC 27018:2014 стандарт за сигурност на личната информация в облачна среда!

Свържете се с нас, за да научите повече

sales@daticum.com

Основни характеристики

  • НАПЪЛНО РЕЗЕРВИРАНА ХАРДУЕРНА ПЛАТФОРМА – високонадеждна, с автоматично изключване на дефектирали компоненти, без единични точки на отказ за да се осигури максимална наличността на данните;
  • РЕЗЕРВИРАНА МРЕЖА – двойно подсигурена оптична връзка до множество доставчици, с цел осигуряване на постоянна свързаност;
  • ВИСОКА НАЛИЧНОСТ – 99,995 % SLA;
  • ГЪВКАВОСТ – ресурсите могат да се преконфигурират бързо и лесно в съответствие с нуждите на бизнеса;
  • ЦЕНОВО ЕФЕКТИВНИ – намаляват се бизнес разходите като се заплаща само това, което се ползва на месечна база.
Daticum C2

Daticum C2 е „облачното“ решение на Датикум, приспособено за нуждите на вашия бизнес. Чрез тази услуга ние ви осигуряваме собствен виртуален дейта център със изчислителни, мрежови и сторидж ресурси. Така вие може да използвате лесно и бързо нужните ви ИТ средства, базирани на най-съвременните технологии, но без да инвестирате в тяхното изграждане и поддържане …

Cloud Servers

Базирайки се на водещите световни технологии за виртуализация и собствен високо технологичен дейта център, ние предоставяме интелигентно решение, адресиращо вашите бизнес нужди. Облачните сървъри позволяват да се концентрирате върху развитието на бизнеса си, вместо да харчите пари за скъпо хардуерно оборудване, което ще бъде остаряло още утре, както и в поддръжката и експлоатацията на ИТ инфраструктура.

Custom Cloud Solutions

Датикум се отличава от традиционния дейта център като предоставя и допълнителни професионални облачни услуги. Нашата мисия е да помогнем да нашите клиенти да извлекат максимума от ИТ инфраструктурата по най-лесния и ефикасен начин. По този начин ги подпомагаме да взимат продиктувани от бизнеса си решения, без да се съобразяват с технически ограничения.

SUPPORT.DATICUM.COM