Политики

Политика за защита на личните данни

„Датикум” АД събира и обработва лични данни единствено и само във връзка с услугите предоставяни на клиентите и в съответствие с нашата политика:

Политика за „бисквитки “

Изберете линка долу, за да се запознаете с Политиката за бисквитки“  на „Датикум” АД

Политика по качеството 

В центъра на вниманието на „Датикум”АД винаги ще бъдат клиентите и тяхното безупречно обслужване. Може да се запознаете с политиката по качеството на Датикум АД на следния линк:

Политика по сигурността на информацията

С Политиката по сигурността на информацията Съветът на директорите цели да приобщи „Датикум“ АД към основните ценности и принципи, постановени в Насоките за сигурността на информационните системи и мрежи:

Условия за ползване

Политиката за приемливо ползване на предоставяните от Датикум АД услуги (Политика) цели да осигури отговорно използване на инфраструктурата, ресурсите и услугите които се предоставят на тяхна основа и да предотврати прояви, възпрепятстващи тяхната използваемост и намаляващи тяхната функционалност. С нея се стремим и да опазим репутацията си като доставчик на услуги, полагащ активни грижи за сигурността и работоспособността на своите системи и услуги, както и тези на нашите клиенти и партньори. Този документ обяснява и нашите политики по отношение на събиране, използване и разкриване на вашата информация

Изберете линка долу, за да се запознаете с Условията за ползване на предоставяните от Датикум АД услуги.