Ускорете бизнеса си с ефективните и ценово достъпни облачни услуги на Датикум

Възстановяване на икономиката през 2022 показа, че огромен брой организации търсят нови подходи как да се възползват максимално от ускоряващите се възможности за растеж, предлагани от облачните технологии и платформи. Основните предимства, които получават от тях са гъвкавост, лесно мащабиране на ресурсите и инфраструктурата, както и свързаният с това цялостен  растеж. Миграцията към облака е необходимост, за да може бизнесът да се развива и използва необходимите му изчислителни ресурси и иновативни технологии. Провизирайки всички необходими технологии и допълнителни критични услуги, например свързаните с киберсигурността, потребителят получава пълна прозрачност и контрол върху оперативните разходи.

Питаме ли се обаче, дали преминаването към облака означава лесен преход и към новия бизнес модел? ИТ директорите са натоварени със задачата да изберат облачна стратегия и надежден технологичен доставчик, като същевременно са предизвикани да поддържат непрекъсваемост и надеждност на основните бизнес операции. Това безспорно поставя огромно изпитание не само върху тях, но и върху бизне направленията.

 

 

Йосиф Черешаров, Директор „Бизнес развитие“ в компанията, сподели препоръки и своят опит при работа с клиентите, които се нуждаят  или търсят надграждане на съществуващите облачни решения.

Как нашият екип помага на компаниите да преодолеят пречките пред въвеждането на облачни иновации

Разчитаме на натрупаните дългогодишен опит и експертиза при мигриране към облака на големи организации, и затова предлагаме технологично консултиране, цялостни решения и управление на процесите. Нашите експерти и сертифицирани софтуерни инженери проучват и предлагат решения, които адресират пропуски,  липса или неадекватност на системи и ресурси, намират критичните места в системите или процесите, и дават отговор на въпросите какво затруднява организациите успешно да се справят с въвеждането на облачни решения.

Когато работим за внедряването на нов или надграждането на съществуващ проект, винаги се стараем да представим и аргументираме ползите за бизнеса при миграцията към облака. Отговаряме на всички въпроси, свързани с преносимост или съвместимостна приложенията, или какъв ще е процесът по адаптирането към този нов начин на правене на бизнес и как ще се отрази на оперативната дейност. Резултатът е, че създадохме дългогодишни отношения и спечелихме  доверието на многобройни клиенти от критични сектори, като болнични заведения, производствени заводи с огромен капацитет, онлайн казина и ритейлъри, обучителни центрове и т.н.

 

Опитът и натрупана технологична експертиза използвахме, за да създадем цялостно решение, от типа one-stop-shop, предоставящо надеждна услуга на бизнеса.

Йосиф Черешаров, Директор "Бизнес развитие"

 

Клиентите ни имат достъп до точните ресурси, необходими в конкретен момент, получават гарантираната непрекъсваемост на услугите, заедно с високо ниво на кибер защита, посредством последно поколение интелигенти технологии. Корпоративният и МСП сегменти имат на разположение пълен набор от управляеми облачни услуги, изграждане и отдаване под наем на облачни сървъри,  облачна инфраструктура, виртуализационни услуги, управление на център за данни и много други.

Бизнес потребителитете получават надеждни, сигурни и гарантирани функционалности като IaaS, PaaS, BaaS, Инфраструктурата като код (IaC), DRaaS и др, като използваме водещата в света технология за виртуализация на VMware. Компанията Датикум е сред водещите клауд провайдъри в региона и е утвърден партньор на глобалните ИТ доставчици на решения и технологии за виртуализация като VMWare,  на кибер сигурност SentinelOne, MicrosoftVeeam и други.

Към основните облачни услуги предлагаме и много допълнителни опции и по този начин осигуряваме на клиентите си цялостни решения за техните ИТ нужди. Силно мащабируемите облачни решения дават възможност за свързване на публични облачни инстанции или физическа инфраструктура. Облачната ни инфраструктура осигурява висока наличност за предотвратяване на отказ на системите и последващо спиране на бизнеса.

Какви са конкурентните предимства на облачните услуги предлагани от Датикум

Ние предлагаме най-иновативните и същевременно ценово достъпни решения. Клиентите ни имат богат избор от функционалности, сред които – създаване на частни виртуални дейта центрове, самообслужване на контейнери, клъстери (Kubernetes, Docker Host), KVM функционалност, предварително дефиниран софтуер, приложения и PaaS услуги, хибридни облачни приложения и различни автоматизации с помощта на Ansible и Terraform.

Това с което се гордеем е, че сигуряваме гарантирана 24/7 поддръжка от сертифицираните ни екипи. За успеха ни допринася фактът, че интеграционните услуги, техническите решения и поддръжката се предоставят и гарантират от нас и/или съответните партньори, от трета страна.

Тъй като ние поемаме грижата за инфраструктурната и техническата част,  бизнесите могат да се фокусират върху основните си операции, маркетинг и продажби. Мисията ни е да развиваме своята партньорска екосистема, затова Channel partners също имат възможност да продават SaaS и развиват своя бизнес.

Съдържанието е публикувано със съкращения от dnevnik.bg

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn