Възстановяване след бедствие

Възстановяване на ИТ инфраструктурата след бедствие.

Възстановяване след бедствие

Предотвратете прекъсване на критични за бизнеса операции и загуба на данни.

Всяка компания следва да има разработен план за възстановяване след ИТ бедствие. Това е жизненоважен документ, който осигурява постоянен успех и устойчивост на операциите на компанията. Целта му е да защитава критичните системи и данни на организацията, но също и да гарантира бързо и ефективно регенериране на ключови технологични системи и данни в случай на неочаквано прекъсване.

Технологичната инфраструктура включва сървъри – самостоятелно инсталирани и виртуални машини, комуникационни и защитни устройства (рутери и защитни стени), мрежи, бази данни и всякакви електронни записи или документи, които са от критично значение за функционирането на дейността.

Защитата на тези системи и данни е обусловена от важността им за организацията – без тях компанията може да не е в състояние да управлява бизнеса си, което води до загуба на приходи, репутационен риск, а в някои случаи и правна отговорност.

Възстановяване след бедствие

Ние предлагаме Възстановяването след бедствие като услуга, като консултираме компаниите за избор на подход и оптимизиран набор от услуги като:

  • Защита от зловреден софтуер/рансъмуер
  • Автоматично и универсално възстановяване
  • Пълен бекъп
  • Block-Size Deduplication
  • Централизирана уеб конзола за управление
  • Три нива на защита – проактивна, активна и реактивна

Свържете се с екипа ни на

sales@daticum.com